Što ne ulazi u opseg posla prevoditelja (sudskog tumača)?

Čak i kad su obje strane spremne na dogovor i kompromis, prevoditelji se u praksi nerijetko razilaze s klijentima kad je riječ o tome što se od njih očekuje. Iako se na prvi pogled neki od ovih zahtjeva čine logičnima, postoje i logični razlozi zbog kojih se najčešće ne mogu ispuniti. U želji da se uvijek što bolje razumijemo i pružimo vam najbolju moguću uslugu, u nastavku objašnjavamo neka od najčešćih pogrešnih očekivanja naručitelja prijevoda.

  1. NAVOĐENJE IMENA IZ POTPISA

U prijevodu sudskog tumača potpis se uvijek navodi kao nečitljiv. Čak i ako se osoba potpiše velikim tiskanim slovima i njezino je ime jasno kao dan, navođenje imena iz potpisa smatra se tumačenjem rukopisa, za što su zaduženi sudski vještaci za grafologiju.

  1. KONVERZIJA NOVČANIH IZNOSA

Klijenti ponekad traže od sudskog tumača da iznose iz izvornika konvertira u stranu valutu. Budući da sudski tumač svojim potpisom i pečatom jamči da odgovara za svako slovo i brojku u prijevodu, a nije ovlašten za financijske operacije, konverzija novčanih iznosa ne ulazi u opis njegova posla te za nju ne može snositi odgovornost. Ono što je bitno kod prijevoda teksta koji sadrži brojke s hrvatskog na engleski jezik ili obratno jest obratiti pažnju na decimalni razdjelnik, kao i razdjelnik za tisućice, koji se u ta dva jezika razlikuju.

  1. ISPRAVLJANJE POGREŠAKA U IZVORNIKU

Budući da je sudski tumač obvezan strogo se držati izvornog teksta, u opis njegova posla ne ulazi ispravljanje pogrešaka, najčešće omaški, u izvornome tekstu. Takvo se ispravljanje, naime, može smatrati interpretacijom jer tumač često ne može biti siguran što je autor htio napisati. Ako je autorova namjera zaista bjelodana, npr. ako je riječ o nekom općepoznatom toponimu u kojem se potkrao zatipak, tumač to može naznačiti napomenom.

  1. NAPREDNO GRAFIČKO OBLIKOVANJE

Iako vam prevoditelj može izaći ususret i urediti dokument tako da što više sliči izvorniku, u pravilu to nije dužan učiniti. Od njega se očekuje samo da svaki pojedini grafički element u dokumentu istakne kratkom opisnom napomenom, navodeći je li riječ npr. o fotografiji, logotipu i sl. Prevoditelji rijetko raspolažu tehničkim mogućnostima i dostatnim vremenom za kompleksno grafičko uređivanje. Naravno, podrazumijeva se da tekst prijevoda mora biti logično i jasno raspoređen i uređen u okviru mogućnosti uobičajenih programa za obradu teksta.

  1. AUTORSKE INTERVENCIJE

Možda su najnezgodniji zahtjevi oni koji se podrazumijevaju. Primjerice, klijent je napisao marketinški tekst koji je nekoherentan, nedorečen i suhoparan, a od vas očekuje da ga pretvorite u zaokružen, domišljat, zabavan tekst kojim će privući kupce. Pritom vjerojatno nije svjestan da vam je za to na raspolaganju vrlo kratak rok između prevođenja revizorskog izvješća i psihijatrijskog nalaza. Prevoditelj nije marketinški stručnjak, radi po nekim drugim pravilima te ulaziti u koherenciju ili ton teksta nije njegova odgovornost, već dobra volja. Da bi prijevod bio zaista kvalitetan, izvornik isto tako mora biti „gotov proizvod”. Konfuzni zahtjevi poput onoga „učiniti da tekst zvuči bolje na engleskom” često su izvor nesporazuma.

  1. PRIJEVOD U 15 MINUTA

Razumijemo da ponekad morate izaći na kraj s gomilom papirologije i odvojiti dragocjeno vrijeme za obilaženje javnobilježničkih, matičnih i drugih ureda i službi, a prijevod je često samo jedan korak u tom procesu. Možda vaš dokument sadrži samo vrlo kratak tekst ili obrazac. Međutim, prevoditelji nikad ne čekaju skrštenih ruku. Gotovo uvijek imaju unaprijed zaprimljene prijevode sa strogo definiranim rokovima. Dok, primjerice, javni bilježnik najčešće samo ovjerava isprave, sudski tumač bavi se kompleksnim intelektualnim radom za koji mu je potrebno određeno vrijeme i što manje ometanja. Stoga ne može odmah započeti s radom na vašem prijevodu niti ga završiti u 15 minuta dok vi sjedite u uredu, a druge stranke čekaju na red.