Često postavljana pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja

Što je kartica?

Pisani prijevodi obračunavaju se prema broju autorskih kartica. Autorsku karticu čini 1500 znakova s razmacima (characters with spaces). Ukupan broj znakova u elektroničkom dokumentu dijeli se s 1500 i time se dobiva broj autorskih kartica u tekstu.

Najmanja obračunska jedinica je jedna kartica. Točnije, ako naručitelj pošalje na prijevod samo jednu stranicu teksta koji se sastoji od 100 riječi, obračunat će se kao puna autorska kartica. Količina autorskih kartica zaokružuje se na sljedeći cijeli broj.

Kolika će biti cijena prijevoda?

Cijena prijevoda ovisi o nekoliko čimbenika, a to su broj kartica, rok isporuke, vrsta teksta, jezična kombinacija, područje, ovjerava li se prijevod itd. U rok isporuke prijevoda ne uračunava se dan primitka teksta za prevođenje i dan dostave prijevoda te dani tjednog odmora (vikendi i blagdani).

Dokument možete poslati na besplatnu procjenu na info@diglossia.hr da biste dobili ponudu koja uključuje cijenu i rok isporuke ili jednostavno popunite i pošaljite formu za procjenu.

Trebam li ovjereni ili neovjereni prijevod?

Ovjerene prijevode rade sudski tumači koji svojim potpisom i pečatom potvrđuju istovjetnost izvornika i prijevoda. Prijevod se uvezuje s podnesenim izvornikom ili kopijom izvornika. Oni imaju status službenog dokumenta u Hrvatskoj i inozemstvu, pa se često na taj način prevode diplome, putovnice, vozačke dozvole, rodni listovi, javnobilježničke ovjere, svjedodžbe i ostali dokumenti građana, ali i pravni dokumenti.

Neovjereni prijevodi nemaju potpis ni pečat niti se uvezuju s izvornikom.

Preporučujemo da provjerite koju vrstu prijevoda trebate u ustanovi u kojoj ga trebate podnijeti (npr. veleposlanstvo, poslodavac, fakultet itd.).

Kako naručiti pisani prijevod?

Od upita do prijevoda u 5 koraka:

  1. Učitajte dokument za besplatnu, neobvezujuću ponudu OVDJE ili ga pošaljite na info@diglossia.hr. Diglossia j.d.o.o. jamči čuvanje službene i poslovne tajne u svim projektima.
  2. Proučite ponudu i potvrdite ju svojim potpisom i pečatom. Time ponuda postaje narudžba, a naručitelj postaje obvezan platiti ukupni iznos prije isporuke prijevoda. Drugim riječima, narudžba može služiti kao predračun za usluge.
  3. Naš tim prevodi vaše dokumente.
  4. Obavještavamo vas da je prijevod gotov kako biste mogli izvršiti uplatu.
  5. Nakon primitka potvrde o uplati prijevode dostavljamo elektroničkim putem, dostavom ili poštom.

Kako naručiti usmeno prevođenje?

Za usmeno prevođenje iznimno je važno da se prevoditelja pravovremeno obavijesti o događaju na kojem treba prisustvovati i da mu se unaprijed pošalju materijali. Također je potrebno navesti što više informacija o događaju, temi, lokaciji, sudionicima itd.

Obračunava se vrijeme provedeno kod naručitelja od trenutka dolaska do kraja događaja bez obzira na to koliko je vremena prevoditelj stvarno prevodio. Za jedan dan usmenog prevođenja izvan prevoditeljeva prebivališta zaračunava se najmanje osam sati. U tim je slučajevima naručitelj dužan podmiriti putni trošak te troškove smještaja i prehrane. Sve upite vezane uz usmene prijevode možete nam uputiti na info@diglossia.hr.

Lektura?

Lekturu posebno preporučujemo za tekstove namijenjene tisku ili većim nakladama. Usluga lekture nije uračunata u cijenu prijevoda. Društvo ne preuzima odgovornost za prigovore na nelektorirane tekstove koji su objavljeni u nekom mediju.

Kako do prijevoda