Lektura

Vodimo se motom: Zašto sumljati, kad možemo sumnjati?.

Kako bi se provjerila kvaliteta teksta na pravopisnoj i gramatičkoj razini, potrebno je napraviti lekturu. Lektura teksta je jezično ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa te davanje savjeta autoru. Usluge lektoriranja u tvrtki Diglossia rade magistri dotičnog jezika, a stručnu lekturu preporučujemo za sve vrste tekstova koji će se tiskati, ali i za životopise, diplomske radove, reklame, internetske stranice, marketinške tekstove, prijave za posao, znanstvene članke, molbe i razne druge tekstove.

Zatražite besplatnu procjenu

Select FileUpload File
Ovime dajem privolu za prikupljanje i obradu svojih podataka koje sam učitao u ovaj obrazac.