Usmeni prijevodi

Da bi se premostile sve jezične prepreke pri posjetu inozemnih partnera ili izlaganja gostujućih predavača, odnosno kako ne biste morali razmišljati o jezičnim nedoumicama u radu sa strancima, preporučujemo vam da se oslonite na naše usluge usmenog prijevoda. Angažirajte naše usmene prevoditelje za put u inozemstvo ili za poslovne sastanke s inozemnim partnerima. Također, naši sudski tumači rado putuju u druga mjesta u Hrvatskoj ili inozemstvu kako bi usmeno prevodili na vjenčanjima.

Vrlo je važno takav prijevod najaviti nekoliko dana unaprijed i dovoljno rano osigurati materijale da bi se prevoditelj mogao odgovarajuće pripremiti.