Prijevodi dokumenata

Kvaliteta naših prijevoda odraz je kvalifikacija, znanja i sposobnosti našeg tima, koji ne samo da ima jezično znanje već i poznaje kulture koje su u pitanju. Nadalje, naši prevoditelji aktivno se koriste CAT alatima (CAT – computer assisted translation), koji nam pomažu u postizanju još veće kvalitete i brzine prevođenja.

Osim toga, u radu upotrebljavamo razne glosare i rječnike, ali volimo se po potrebi i konzultirati sa stručnjacima iz specifičnih područja (pravnicima, bankarima, IT stručnjacima itd.).

Mi prevođenje smatramo prijenosom poruka i ideja iz izvornog jezika u ciljni. S obzirom na to da je jezik fluidan i promijeniv, uvijek je potrebno promotriti određenu riječ u kontekstu u kojem se nalazi, a ne zasebno prevoditi „riječ za riječ“. Iako se općenito smatra da su profesionalni prevoditelji hodajući rječnici, teško ćete od njih odmah dobiti odgovor ako ih tražite prijevod neke riječi. Oni na takva pitanja većinom ili redovito odgovaraju s: „U kojem kontekstu?“ ili „Pročitaj mi cijelu rečenicu“. I dobro da je tako jer bi inače značilo da ljudi prevode kao Google Prevoditelj, a to sigurno nije kvaliteta koju tražite.