Sudski tumači (ovjereni prijevodi)

Putujete li u inozemstvo? Želite li se prijaviti na natječaj ili javno nadmetanje izvan Hrvatske? Želite li studirati izvan Hrvatske? Sklapate li brak sa stranim državljaninom?

Ako ste potvrdno odgovorili na neko od ovih pitanja, potrebne su vam usluge sudskog tumača.

Sudski tumači su osobe koje imenuje Županijski ili Trgovački sud, a njihova je zadaća prevoditi izgovoreni ili pisani tekst na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina. Prijevode koji oni rade nazivamo ovjerenim prijevodima jer sudski tumač svojim potpisom i pečatom potvrđuje istovjetnost izvornika i prijevoda. Sudski tumač uvezuje prijevod s podnesenim izvornikom ili kopijom izvornika.

Ovjereni prijevodi imaju status službenog dokumenta u Hrvatskoj i inozemstvu, pa se zato često na taj način prevode diplome, putovnice, vozačke dozvole, rodni listovi, javnobilježničke ovjere, svjedodžbe i ostali dokumenti građana, ali i pravni dokumenti.