Imate pitanja?

Kontaktirajte nas

Pošaljite poruku

Ovime dajem privolu za prikupljanje i obradu svojih podataka koje sam učitao u ovaj obrazac.

Metalčeva 5, 5. kat
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 6701 555
info@diglossia.hr

Diglossia prevoditeljski centar © 2018. Sva prava pridržana.